MIND.....Your Life 

Mental träning+Självförsvar+Fysträning=Individutveckling

Strengthen Your Position!

Kunskap, Säkerhet, Självförtroende, MIND...Your Life!


Exempel på kortare utbildningstillfällen som jag ibland kör som öppna kurser men också lämpliga för gruppbokningar, i Mjölby Budoklubbs lokaler eller hos kund.


Combat Conditioning


Självförsvar för Kvinnor


Självförsvar för Män


PU/Mental Träning


4 stegsutbildning i PU/Mental Träning (4X4 tim.)


Kommentarer från kursdeltagare.


Jag skräddarsyr även program efter önskemål.


Exempel på en heldagsutbildning med en blandning av PU/Mental Träning och Självförsvar som ger en bra grund, populärt inom vård /omsorg.


Syftet med utbildningen är att öka personalens förmåga att hantera hotfulla situationer och skapa trygghet i att även hantera våldsamma människor. 


Teoretiska lektioner om mentala/psykologiska principer varvas med fysiska övningar.  

FM;

Inledning, vad är våld? vad är Självförsvar?

vad är MINDkonceptet? 


Mentala processer: Tankeprocesser-känslor-beteende-paradigm.Motivation/Behovsteori.


Övningar:

 • Grundställningar
 • Balans och förflyttning
 • Andningsteknik, Ki-energi.
 • Att skydda sig mot slag, sparkar mm.


Personlig Utveckling/Konflikthantering:

 • Den treeniga hjärnan
 • Synvergent tänkande
 • Paradigmskiften (Behavior Modification Workshop)
 • De tre R: en
 • Offer eller Ansvarig?  


Em;

Självförsvar: (teori)

 • Situations/riskanalys
 • Nödvärnslagen
 • Bemötande av aggressiva personer
 • Distraktionsteknik
 • Principer
 • Metoder, strategier och attityd.
 • Angreppspunkter 


Övningar:

 • Motattacker.
 • Greppbrytning.
 • Kontrollgrepp.
 • Kroppsspråk·        
 • Rörelseenergi / kroppstyngd.
 • Att använda rätt muskler.
 • Avspändhet.  Slutsatser och ev. fördjupning
Program: 

Heldagsutbildning inom Personlig Utveckling, Motivation, Mental träning samt Kroppsmedvetenhet/kroppsspråk. 


Mål:·       

Att öka kunskapen hos deltagarna om hur ”mina egna tankeprocesser påverkar mitt liv”.

Att öka deltagarnas Motivation att agera självständigt.

Att höja deltagarnas fysiska medvetenhet, Kroppsspråk,Hållning mm. 

Program:

Fm:                                      


Inledning                                                                                                                   

Personlig Utveckling:

 • Tankeprocesser- känslor-beteende-paradigm.
 • Motivation- Behovsteori.·        
 • Kommunikation & kroppsspråk  (övningar)
 • Kroppskännedom, hållning, balans, andning    


Em:                                     

Personlig Utveckling:

 • Paradigmskiften (Behavior Modification Workshop)
 • De tre R:en, Resentment, Resistance, Revenge.             (konflikthantering)
 • Offer eller Ansvarig?, att förändras från insidan.
 • Balans och förflyttning, Ki-energi (övningar)


Återkoppling, reflektioner och utvärdering, avslutning.  


Den fysiska aktiviteten vid varje tillfälle är inte avsedd att vara speciellt krävande, utan mer för att få kunskaper om hur man kan förbättra sin fysiska status.


Jag betonar vikten av hållning, rörlighet och stretching för att undvika problem med rygg, knän, axlar och nacke mm.